Η πρώτη στήλη είναι τα βασικά μαθήματα και από τη δεύτερη επιλέγουμε μέχρι 2 μαθήματα.

odigos-spoudon-2016 (2)-1