Μάθημα
Ώρες Διδασκαλίας
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ 2