Μάθημα
Ώρες Διδασκαλίας
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
ΑΛΓΕΒΡΑ 3
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ 2