ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Γ' Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ Κ' ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

3

ΙΣΤΟΡΙΑ

3

ΑΡΧΑΙΑ

7