ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ Κ' ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
(Β' & Γ' Λυκείου)

3

ΛΑΤΙΝΙΚΑ
(Β' & Γ' Λυκείου)

2

ΙΣΤΟΡΙΑ
(Γ' Λυκείου)

2

ΑΡΧΑΙΑ
(Β' & Γ' Λυκείου)

6