Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ Κ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2

ΑΛΓΕΒΡΑ

3

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

2

ΦΥΣΙΚΗ

2

ΧΗΜΕΙΑ

2

ΑΡΧΑΙΑ (Προαιρετικά)

2