Μάθημα
Ώρες Διδασκαλίας
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 1
ΑΡΧΑΙΑ 2