Μάθημα
Ώρες Διδασκαλίας
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
ΧΗΜΕΙΑ 1
ΑΡΧΑΙΑ 2