Με το τέλος της σχολικής χρονιάς της Β’ Λυκείου και στα μέσα Ιουνίου αρχίζει η θερινή προετοιμασία της Γ’ Λυκείου διάρκειας 6 Εβδομάδων με τον ίδιο αριθμό εβδομαδιαίων ωρών και μαθημάτων όπως το Χειμερινό Προγραμμα σπουδών της Γ’ Λυκείου.