Α’ ΚΥΚΛΟΣ: Από 15/10 έως 15/12

Β’ ΚΥΚΛΟΣ: Από 15/1 έως 15/4

Α’ ΚΥΚΛΟΣ: Στη λήξη της Θερινής προετοιμασίας

Β’ ΚΥΚΛΟΣ: Από 15/10 έως 15/12

Γ’ ΚΥΚΛΟΣ: Από 15/1 έως 15/3

Δ’ ΚΥΚΛΟΣ (προσομοίωσης): Από 15/4 έως 15/5

*Το πρόγραμμα Διαγωνισμάτων ορίζεται με την αρχή του Σχολικού Έτους και πραγματοποιείται πρωϊνές ώρες ΣΑΒΒΑΤΟΥ.