Κατά τη διάρκεια της Σχολικής Χρονιάς και τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, πραγματοποιείται σε κάθε τμήμα ξεχωριστά της Α’ και Β’ Λυκείου Επαγγελματικός Προσανατολισμός από Εξειδικευμένη Ομάδα Συνεργατών του Φροντιστηρίου.

Η ίδια ομάδα καθοδηγεί κάθε τμήμα ξεχωριστά της Γ’ Λυκείου στην συμπλήρωση των Μηχανογραφικών τους.