ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Γ' Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ Κ' ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

5

ΦΥΣΙΚΗ

4

ΧΗΜΕΙΑ

4