ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ Κ' ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
(Β' & Γ' Λυκείου)

3

ΑΛΓΕΒΡΑ

3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(Β' & Γ' Λυκείου)

3

ΦΥΣΙΚΗ
(Β' & Γ' Λυκείου)

3

ΧΗΜΕΙΑ
(Β' & Γ' Λυκείου)

2