ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Γ' Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ Κ' ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

5

Α.Ε.Π.Π

3

Α.Ο.Θ

3