ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ Κ' ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
(Β' & Γ' Λυκείου)

3

ΑΛΓΕΒΡΑ

3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(Β' & Γ' Λυκείου)

3

Α.Ε.Π.Π
(Γ' Λυκείου)

2

Α.Ο.Θ
(Γ' Λυκείου)

2