ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Γ' Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ Κ' ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3

ΦΥΣΙΚΗ

4

ΧΗΜΕΙΑ

4

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

4