ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ Κ' ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
(Β' & Γ' Λυκείου)

3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ
(Γ' Λυκείου)

1

ΦΥΣΙΚΗ
(Β' & Γ' Λυκείου)

3

ΧΗΜΕΙΑ
(Β' & Γ' Λυκείου)

2

ΑΛΓΕΒΡΑ
(Προαιρετικά)
(Β' Λυκείου)

3